Biegi dziecięce

Zgłoszenia do biegów dziecięcych ruszą 5 listopada 2017 roku o godz. 12:00

Oto link do zgłoszeń:  https://elektronicznezapisy.pl/event/2178.html

BIEGI SĄ BEZPŁATNE
 Limit 300 dzieci 
 Numery startowe dla każdego dziecka
 Nagrody m-ca 1-6
 Medale na mecie
 Upominki dla każdego małego sportowca od naszych Sponsorów na mecie
 Losowanie nagród wśród startujących
 Posiłek po biegu – zupa

 


  

 

GONIMY BAŁWANKA I MIKOŁAJA

biegi towarzyszące dla dzieci podczas

 

pod hasłem

Biegaj – jeśli nie będziesz mistrzem, będziesz na pewno zdrowym człowiekiem!

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR i Partnerzy:
 • AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO I KARTUZY
 • Gmina Kartuzy
 • Rowerowe Kaszuby
 • Bemol
 • Powiat Kartuski
 • Sponsorzy
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • 17 grudzień 2017 roku. – KARTUZY; PARK SOLIDARNOŚCI, ul. Klasztorna 1.
 • Biuro zawodów czynne od godziny 10.00.
 • Start do biegów nastąpi o godzinie 13:00. 
  10:30 – 13:00 – odbiór NUMERÓW startowych, weryfikacja.
  13:00 – 13:45 – biegi dla dzieci od najmłodszych kategorii.
  15:15 – dekoracje.
 1. CEL IMPREZY:
 • Wychowywanie poprzez sport
 • Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci i młodzieży w gminie Kartuzy
 1. UCZESTNICY:
Dziewczęta i chłopcy: Dystanse
Przedszkolacy i młodsi – roczniki 2011 i młodsi ok. 300 m     (1xok. 300m)
Klasy I-III – roczniki 2010 – 2008 ok. 600m       (2xok. 300m)
Klasy IV – VI – roczniki 2007 – 2005 ok. 900 m    (3xok. 300 m)

 

13:05 GOŃ BAŁWANKA Przedszkole 300 metrów 1 okrążenie
13:10 GOŃ BAŁWANKA Przedszkole 300 metrów 1 okrążenie
13:15 GOŃ MIKOŁAJA I – III klasa 600 metrów 2 okrążenia
13:20 GOŃ MIKOŁAJA I – III klasa 600 metrów 2 okrążenia
13:25 GOŃ RENIFERA IV – VI klasa 900 metrów 3 okrążenia
13:35 GOŃ RENIFERA IV –  VI klasa 900 metrów 3 okrążenia

Osobno z podziałem na dziewczynki i chłopców.

UWAGA: LIMIT UCZESTNIKÓW – po 50 osób w każdym biegu. Łącznie 300 osób.

5. ZGŁOSZENIA:

 • Elektronicznie na stronie elektronicznezapisy.pl
 • W DNIU BIEGU: W PRZYPADKU WYCZERPANIA LIMITU NIESTETY NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI STARTU!

6. ŚWIADCZENIA I NAGRODY:

 • Biegi są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzymuje numer startowy oraz kartkę do losowania nagród.
 • W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-6 nagrody rzeczowe, puchary statuetki za mca 1.
 • Dla wszystkich uczestników piękne unikatowe MEDALE.
 • Upominek na mecie i możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród.
 • Gorąca zupa po biegu.


7. Postanowienia ko
ńcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną i toalety podczas trwania zawodów.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
 • Warunkiem koniecznym startu uczestnika jest brak przeciwwskazań lekarskich oraz podpisanie zgody na udział rodzica/prawnego opiekuna.
 • Uczestnictwo w biegach i wypisanie kartki startowej jest różnoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów przez prawnych opiekunów uczestnika i ich samych.
 • Na trasie biegu mogą znajdować się tylko uczestnicy biegu oraz w przypadku biegu przedszkolaków dozwolony jest start z rodziców z dziećmi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych i ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zapraszamy do mikołajkowego biegania!
Nie pozwólcie by zwiał Wam bałwanek i renifer!