Parada Mikołaje na Rowerach

Zgłoszenia aktywne od 3 listopada 2018 roku  – start godzina 12:00

LINK: https://elektronicznezapisy.pl/event/3223.html

 

4. Parada „MIKOŁAJE NA ROWERACH”

 

Regulamin Rowerowej Parady Mikołajów

1. Organizator:
Grupa Rowerowe Kaszuby

Partnerzy: Akademia Biegowa Kartuzy, Gmina Kartuzy.

2. Uczestnikiem imprezy jest osoba, która spełniła następujące warunki:

– Ubrana jest w strój św. Mikołaja – czapka, kubraczek i spodnie.

– Oczywiście dopuszczamy świąteczne wariacje w tym zakresie – z otwartymi ramionami witamy śnieżynki, elfy, renifery czy też choinki.

– Posiada sprawny rower, dopuszczony do użytkowania.

– Zna przepisy kodeksu o ruchu drogowym.

3Dystans: ok. 10 km – główne ulice Kartuz.

4. Cel: Celem parady jest propagowanie zdrowego stylu życia.

5. Miejsce zbiórki Start:

16.12.2018 r. godzina. 11:00 – wyjazd. Zbiórka i sprawy organizacyjne – 10:30 – 11:00.

Promenada Kartuzy, ul. Polna od restauracji Złota Jesień.
Meta: Park Solidarności Kartuzy – ok. 12:00.

6. Zgłoszenia:

Drogą elektroniczną przez formularz dostępny na stronie www.elektronicznezapisy.pl

Na miejscu w dniu zbiórki.

7. Świadczenia:

Udział jest bezpłatny.

Każdy uczestnik weźmie udział w konkursie z nagrodami:

– najliczniejsza rodzina, najlepiej przystrojony rower, najładniej przebrany uczestnik parady, najstarszy uczestnik parady.

8. Zasady zachowania się na drodze i podczas parady:

 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
  Uczestnicy biorą udział w paradzie na własną odpowiedzialność,
 • Uczestnicy: zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie parady,
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do wykonywania pleceń wydawanych przez służby porządkowe (straż miejska, policja) oraz oznakowane służby zabezpieczające imprezę powołane przez organizatora
 • Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w imprezie.
 • Ponadto nie zezwala się na:
  Wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych czy też innych materiałów mogących stworzyć zagrożenie dla osób znajdujących się na terenie imprezy i jej najbliższych okolicach.
 • Łamanie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu pod groźbą usunięcia z terenu imprezy lub zastosowania środków prawnych (kodeks karny) za poważniejsze przewinienia.
 • Każdy uczestnik imprezy akceptuje regulamin jednocześnie wyraża zgodę na pełne wykorzystanie swojego wizerunku (audio, wideo, foto) w zakresie reportażu i promocji imprezy.
 • Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pojazdy pozostawione na terenie imprezy bez opieki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
 • Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o kulturalne opuszczenie terenu imprezy po jej zakończeniu i bezpieczny powrót do domów.

Kontakt:

 • Natalia Lewandowska
 • 530-001-022.

Wersja w pdf – kliknij